ที่อยู่

คำถาม? เขียนถึงเรา!

กรุณากรอกรายละเอียดเช่นชนิดของวัตถุดิบ, ความจุใน TPH, ขนาดวัสดุให้อาหาร, ขนาดผลิตภัณฑ์สุดท้าย, ข้อกำหนดอื่น ๆ ของ.

[contact-form-7 id="53" title="Contact page"]

ผลิตภัณฑ์ของเรากระจายไปทั่วโลก